Betaling

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling

1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Er is voor betaalwijze overmaken gekozen. Alle eventuele transactiekosten zijn voor de klant.

3. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen en de bestelling 5 werkdagen na factuurdatum nog niet is betaald, zal er een herinnering per e-mail gestuurd worden. Indien wij 5 werkdagen later nog geen betaling of reactie hebben ontvangen, zal de bestelling geannuleerd worden.

5. De op de website van Idy Art vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer en/of typefouten.

6. U kunt het bedrag van uw bestelling binnen 5 werkdagen overmaken naar IBAN NL84INGB0004877608 t.a.v. Idy Art te Leeuwarden o.v.v. uw ordernummer. Zodra het bedrag op onze rekening is binnen gekomen, ontvangt u binnen 3 werkdagen uw bestelling. (Mocht uw product niet op voorraad zijn, zullen wij u een e-mail sturen met daarin een schatting van de leverings/productietijd)