Garantie

1. Idy Art geeft garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprak is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

2. Na levering van het artikel heeft u 6 maanden garantie op normaal gebruik van uw sieraad vanaf de dag vermeld op de bon. Met uitzondering van de volgende situaties:

* Lak- of kleurbeschadiging door contact met parfum, bodylotion, vocht, water en andere huid- en verzorgingsproducten.

* Beschadigingen door stoten of laten vallen.

* Klachten die ontstaan zijn door onzorgvuldig gebruik van de sieraden.

* Verkleuringen aan kralen of onderdelen (dit heeft vaak te maken met de zuurgraad van de huid).

* Slijtage door normaal gebruik van de sieraden

3. Idy Art is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4. Indien Idy Art, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst  waardoor de schade is veroorzaakt.